Det finns inga genvägar

Ett körkort kräver alltid en investering i både tid, pengar och engagemang. Det gäller oavsett om du väljer vårt ordinarie utbildningsprogram, att köra som privatist eller gå en intensivutbildning hos oss under en kortare tid. Dessutom är det vissa moment som alltid ska genomföras. Därför är det viktigt att du väljer en trafikskola som vet vilka metoder som fungerar och ger dig utdelning på allt det du investerar i ditt körkort.

De flesta av våra elever väljer vårt ordinarie utbildningsprogram som innehåller följande steg:

  1. Vid ditt första besök på skolan får du bekanta dig med oss. Samtidigt passar vi på att ordna med formaliteter som t ex körkortstillstånd.

  2. Nu är det dags att ta fram en individuell utbildningsplan som är skräddarsydd efter dina förutsättningar och behov. Vi tittar på schemaläggning utifrån dina förkunskaper och den tid du har möjlighet att lägga på utbildningen.

  3. Du får titta närmare på skolans teoripaket som innehåller allt material du behöver med böcker, dataprogram, video och lärarledda lektioner.

  4. Dags att boka körlektioner för minst 2-3 veckor framåt.

  5. Parallellt med dina körlektioner bokar och genomför du lärarledda teorilektioner.

  6. När du kommit en bra bit på väg i din körutbildning är det dags för obligatoriska moment som landsvägskörning, halk- och mörkerkörning.

  7. Innan slutproven hos Vägverket genomgår du en utbildningskontroll och ett slutprov hos oss på skolan.

  8. Utbildningen avslutas med förarprov (kunskapsprov och körprov) på Vägverkets Förarprovskontor. Det kan vara tryggt att känna till att det är väldigt få av våra elever som inte klarar förarprovet.

  9. Grattis! Du har fått ditt körkort.

Gå till vår Facebook sida här!

Nästa Riskkurs Ett

Alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden.

» riskkurs.se

Nästa Handledarutbildning

Introduktionsutbildning för handledare och elever.

» handledarutbildning.se

Nästa Teorikurs

Lärarledd teoriutbildning del 1 - 4.