MC Provet

MC Provet är uppdelat i en teoridel och en praktikdel. Innan du gör MC Provet måste du gjort Risk 1:an och Risk 2:an.

Kunskapsprovet, Teoriprovet

Genom kunskapsprovet ska du visa att du har teoretiska kunskaper så att du kan köra med omdöme i trafiken. Om du redan har ett körkort för lätt motorcykel (A1) och ska ta körkort för tung motorcykel (A) behöver du bara göra körprovet.

Körprovet


Körprovet består av tre delar:
• säkerhetskontroll
• särskilt manöverprov
• körning i och utanför tätort.

Säkerhetskontroll

Körprovet inleds med en säkerhetskontroll. I denna ska ingå ett slumpmässigt urval av följande:

• belysning, körriktningsvisare, reflexer och signal
• bromsar
• hjul och däck
• kraftöverföring
• parkeringsstöd
• backspeglar
• lager (styr-, sving- och hjullager)
• fjädring och stötdämpare
• motoroljenivå
• nödstoppreglage (om det är tillämpligt).

Om du använder en checklista för säkerhetskontrollen får den inte innehålla anvisningar för tillvägagångssättet för kontrollen.

Särskilt manöverprov

Manöverprovet består av tre delar:

• en lågfartsdel
• en högfartsdel
• bromsning

Manöverprovets lågfartsdel

Manöverprovets lågfartsdel ska utföras enligt alternativ 1 eller 2 nedan. Förarprövaren avgör vilket alternativ du ska genomföra.
Hastigheten ska regleras med kopplingen (så kallad krypkörning). Detta gäller dock inte om provet avser körkort med villkor om begränsning till automatväxlad motorcykel.
Förarprövaren ska före provet avgöra om starten ska påbörjas från vänster eller höger. Provet ska utföras på belagd yta och med 30 cm höga koner. Avstånd mellan koner beräknas från kontopp till kontopp.

Manöverprovets lågfartsdel, alternativ 1: Provet inleds med att motorcykelns bakhjul står vid linje A. Du krypkör genom vinkelkorridoren vidare genom lågfartsserpentinen, vänder och krypkör sedan tillbaka genom serpentinen och vinkelkorridoren. Körningen avslutas när framhjulet står vid linje A.Manöverprovets lågfartsdel, alternativ 2: Provet inleds med att motorcykelns bakhjul står vid linje A. Du krypkör genom öppningen vid sidan av vinkelkorridoren, rundar enkelkonerna samt stannar vid dubbelkonerna, vänder och krypkör tillbaka på samma sätt. Körningen avslutas när framhjulet står vid linje A.Manöverprovets högfartsdel

Manöverprovets högfartsdel ska utföras enligt bilden till höger. Om underlaget är vått, får förarprövaren medge att du håller lägre hastighet vid undanmanövern.

Förarprövaren ska före provet avgöra om undanmanövern ska göras åt vänster eller höger. Provet ska utföras på belagd yta och med 30 cm höga koner. Avstånd mellan koner beräknas från kontopp till kontopp.

Provet inleds med att du tar ansats och i en hastighet av minst 50 km/tim genomför en undanmanöver och kör vidare med bibehållet tempo genom serpentinbanan. Tempoväxling ska ske i slutet av banan och vändning ska göras runt sista konen. Efter vändning ska du accelerera till ca 50 km/tim så snart som möjligt, samtidigt som du utför serpentinkörning.

Sist utför du en effektiv och kontrollerad inbromsning från ca 50 km/tim till stillastående med ansättande av både fram- och bakbroms. Du ska påbörja inbromsningen vid konerna för undanmanövern.

Manöverprovets bromsdel

Manöverprovet ska avslutas med effektiv och kontrollerad inbromsning från hastigheterna 70 km/h och 90 km/h till stillastående med användning av både fram- och bakhjulsbroms. Här kontrolleras din förmåga att

• använda rätt körställning
• använda rätt bromsteknik
• stanna motorcykeln så snabbt som möjligt.

Du ska börja inbromsningen vid en på förhand bestämd plats. Provet ska utföras på belagd yta.
Misslyckas du vid manöverprovet kan du i anslutning till det ges tillfälle att utföra provet, eller delar av provet, ytterligare en gång.

Körning i trafik

Du ska köra i och utanför tätort, mot angivet mål eller efter angiven färdväg under sammanlagt minst 25 minuter. Du ska om möjligt köra på gator och vägar under förhållanden med varierande ytskikt, vägbredd, sträckning och trafikintensitet.

Om det skulle vara så att du uppvisar några brister vid det särskilda manöverprovet ska förarprövaren särskilt uppmärksamma det vid körningen i och utanför tätort. Detta gäller i synnerhet hur du tekniskt hanterar fordonet. Vidare ska din körställning samt förmåga att använda rätt växlings- och bromsteknik uppmärksammas.
Under körning i och utanför tätort sker kommunikation med dig via radio.

Bedömning

För att ditt körprov ska få godkänt krävs det att du bedöms ha de kunskaper som anges som mål i Vägverkets föreskrifter om kursplaner, behörighet A och A1 (VVFS 2007:226).

- Situationsanpassade frågor:

Förarprövaren kan vid behov välja att ställa någon fråga som hänger ihop med situationer som uppstår i trafiken under körprovet.

- Miljö och sparsam körning:

Ditt körsätt påverkar motorcykelns bränsleförbrukning och därmed även i hög grad miljön och människan. Med ett sparsamt körsätt bidrar du till att utsläppen av skadliga ämnen minskas. Det vanligaste är att inspektören observerar och bedömer hur du utför följande:

• tomgångskörning
• start och acceleration
• val av växel
• motorbromsning
• framförhållning.

Enstaka brister som vid en helhetsbedömning är av liten betydelse för trafiksäkerheten ska inte leda till underkännande.

Vilken skyddsutrustning ska du använda?

Du som gör provet ska bära ändamålsenlig skyddsutrustning avsedd för motorcykelkörning. Utrustningen ska bestå av skyddskläder av skinn eller annat kraftigt material samt skyddsglasögon eller motsvarande, kraftiga stövlar eller kängor, handskar, ryggskydd och hjälm. Utrustningen ska vara fri från skador.

Kom ihåg!

• Ta med dig godkänd och giltig svensk legitimation till körprovet.
• Ta med dig ett särskilt intyg, om du inte är folkbokförd i Sverige sedan minst 185 dagar.
Gå till vår Facebook sida här!

Nästa Riskkurs Ett

Alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden.

» riskkurs.se

Nästa Handledarutbildning

Introduktionsutbildning för handledare och elever.

» handledarutbildning.se

Nästa Teorikurs

Lärarledd teoriutbildning del 1 - 4.