Praktik, MC Övningskörning

Både MC-boken och våra körlektioner är uppdelade i 16 praktiska moment.
Använd MC-boken för att se hur du ska förbereda dig inför körlektionerna.

Körlektionen börjar med

Varje körlektion börjar med en avstämning av var i utbildningen du ligger. Därefter kommer din lärare att ha en kort genomgång av dagens övningar och du får en möjlighet att värdera din egen förmåga att genomföra övningen.

Instruerad eller tillämpad övning

En körövning kan vara instruerad eller tillämpad dvs. demonstrerad. På de instruerade övningarna visar din lärare genom instruktioner, kommentarer och demonstrationer hur du ska göra. Din lärare kommer också att ge dig ett klart mål för övningen som du sedan kan jobba mot. När du och din lärare anser att målet för övningen är uppnått så avslutas övningen med en tillämpning. Det innebär att du nu självständigt ska visa att du behärskar de inlärda momenten. Därefter fortsätter du på nästa moment.

Delmoment

Varje moment är indelat i delmoment som till sin omfattning är väldigt olika. Därför kan det skilja väldigt mycket när de gäller hur lång tid vart och ett av de 16 momenten tar. En del är enkla och går snabbt, andra är svåra och tar längre tid. Detta kan också variera mellan olika elever. En tumregel är dock att övningarna går lättare om du är väl förberedd inför körlektionerna. Har du inte gjort din läxa eller gått på teorilektionerna så kommer körövningarna att bli svårare att genomföra och därmed också ta längre tid.

Körlektionen avslutas med

Varje körlektion avslutas sedan med att du och din lärare gemensamt fyller i ditt utbildningskort och nu kan du stämma av resultatet mot den värdering du gjorde i början av lektionen. Du får läxa till nästa körlektion. Har du en privat handledare kan du också få med dig tips för fortsatt träning hemma.

De 16 praktiska momenten är

0) Inlärningsstil och PUP
a inlärningsstil
b Personlig Utbildningsplan

1) Körställning
a klädsel
b reglage och instrument

2) Inledande manövrering
a start och stannande
b krypkörning och styrning

3) Växling
a uppväxling
b bromsning
c nedväxling

4) Lutning
a motlut
b medlut

5) Manövrering
a styr och balans
b teknik

6) Vård och kontroll
a funktion och vård
b säkerhetskontroll
c passagerare

7) Samordning/Bromsning
a avsökning och riskbedömning
b samordning och motorik
c acceleration
d hård bromsning

8) Inledande tätort
a avsökning och riskbedömning
b hastighetsanpassning
c placering
d väjningsregler

9) Mindre landsväg
a avsökning och riskbedömning
b hastighetsanpassning
c placering och kurvteknik
d väjningsregler
e järnvägskorsning med och utan bommar

10) Stadstrafik
a avsökning och riskbedömning
b hastighetsanpassning
c högerregeln
d huvudled
e trafiksignal
f enkelriktad gata
g cirkulationsplats
h körfält
i vändning och parkering

11) Landsväg
a avsökning och riskbedömning
b hastighetsanpassning
c placering och kurvteknik
d påfart och avfart
e omkörning
f vändning och parkering

12) Motorväg
a avsökning och riskbedömning
b hastighetsanpassning
c motorväg
d motortrafikled

13) Mörker
a avsökning och riskbedömning
b hastighetsanpassning
c möte
d omkörning
e nedsatt sikt

14) Manövrering
a säkerhetskontroll
b styr och balans
c serpentinbana
d bromsning

15) Stadstrafik
a utbildningskontroll
b passagerarkörning

16) Landsväg
a utbildningskontroll
b passagerarkörning
Gå till vår Facebook sida här!

Nästa Riskkurs Ett

Alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden.

» riskkurs.se

Nästa Handledarutbildning

Introduktionsutbildning för handledare och elever.

» handledarutbildning.se

Nästa Teorikurs

Lärarledd teoriutbildning del 1 - 4.