Teorilektioner för MC Körkort

För dig som ska ta A-behörighet har vi 4 teorilektioner. Det är viktigt att du redan från början förstår att teori och körning hör ihop – teorin ska du lära dig för körningens skull. Kan du teorin när du kommer till körlektionerna blir det roligare och du sparar tid och därmed pengar.

Varje teorilektion är två och halv timmar lång.

På teorilektionerna får du inte bara lyssna till föreläsningar och se på filmer i de aktuella ämnena, utan du kommer också att få delta i diskussioner och grupparbeten.

Vi använder förutom traditionella läromedel och demonstrationsmaterial även 3D-animationer, filmer och digitala bildspel. Allt detta syftar till att göra din övningskörning så smidig och värdefull som möjligt, men i förlängningen handlar det om att du ska stå väl rustad den dagen du har körkortet i din hand och själv ska ge dig ut på vägen.

Efter varje lektion bör du göra motsvarande utbildningsfrågor med hjälp av ett dataprogram (aSTRa-TK). Programmet ger dig möjlighet att kontinuerligt under utbildningen kontrollera dina kunskaper.

Nedan följer en kort beskrivning av innehållet i våra teorilektioner.

Teori 1

Information om hur vår utbildning är upplagd och vilka rutiner vi har på vår trafikskola. Du får veta reglerna kring övningskörning och körkort.
Du får även veta vilka krav du kan ställa på oss och vilka krav vi kommer att ställa på dig. Vi visar våra läromedel och pratar om olika inlärningsmöjligheter. Vi går igenom en del grundläggande uttryck och begrepp och tittar på en del viktiga lagtexter. Vi går även igenom en hel del vägmärken.

Förberedelse: Läs i ditt läromedel sidorna som hör till avsnittet Introduktion.
Kunskapskontroll: Efter lektionen bör du göra de utbildningsfrågor på aSTRa-TK som tillhör Teori 1.

Teori 2

Vi går igenom och diskuterar hur vi fungerar som förare i trafiken och hur vi kan göra körningen säkrare för oss själva och andra trafikanter. Alla vet att man ska vara nykter, hålla hastigheten, ha hjälm och avsedd skyddsutrustning på sig när man kör. Trots detta så sker det varje dag tusentals körningar där föraren är onykter, kör för fort eller saknar skyddsutrustning. Vad beror det på att många förare anser sig ha en självklar rätt att utsätta andra för dödlig fara? Och vad beror det på att många passagerare åker med? På den här teorilektionen diskuterar vi dessa frågor.
Dessutom tar vi upp hur trafiken påverkar miljön och hur vi kan minska dess negativa inverkan.

Förberedelse: Läs i ditt läromedel sidorna som hör till avsnitten om människan, alkohol, andra droger och trötthet. Läs även avsnittet om miljön.
Kunskapskontroll: Efter lektionen bör du göra de utbildningsfrågor på aSTRa-TK som tillhör Teori 2.

Teori 3

Att köra i stadstrafik är ganska svårt och det ställer en hel del krav på dig som förare. Goda kunskaper i vad man får göra, vad man inte får göra, vad man ska göra och vad man inte ska göra är nödvändiga för att din stadskörning ska fungera. På den här teorilektionen får du lära dig det mesta som du behöver veta för att du på ett trafiksäkert sätt ska flyta in i stadstrafikens rytm. Du får också lära dig en hel del om var de största farorna finns i stadstrafiken och hur du ska göra för att undvika dem.

Förberedelse: Läs i ditt läromedel sidorna som hör till avsnitten om stadstrafik.
Kunskapskontroll: Efter lektionen bör du göra de utbildningsfrågor på aSTRa-TK som tillhör Teori 3.

Teori 4

På landsvägen är farterna ofta höga och situationer som kräver beslut och åtgärd av föraren kan uppstå mycket snabbt. Om du vet var farorna finns och hur du ska hantera dem så är du mycket bättre rustad för landsvägskörningen. Denna teorilektion syftar bland annat till att ge dig dessa kunskaper, men vi pratar också om mörker och halka d v s körning under svåra förhållanden.

Förberedelse: Läs i ditt läromedel sidorna som hör till avsnitten om landsvägs-, mörker- och halkkörning.
Kunskapskontroll: Efter lektionen bör du göra de utbildningsfrågor på aSTRa-TK som tillhör Teori 4.
Gå till vår Facebook sida här!

Nästa Riskkurs Ett

Alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden.

» riskkurs.se

Nästa Handledarutbildning

Introduktionsutbildning för handledare och elever.

» handledarutbildning.se

Nästa Teorikurs

Lärarledd teoriutbildning del 1 - 4.