Mängdträna Privat

Parallellt med körutbildningen på skolan rekommenderar vi dig att mängdträna privat med din handledare så att du repeterar och praktiserar det du gått igenom på teori- och körlektioner.
Gå till vår Facebook sida här!

Nästa Riskkurs Ett

Alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden.

» riskkurs.se

Nästa Handledarutbildning

Introduktionsutbildning för handledare och elever.

» handledarutbildning.se

Nästa Teorikurs

Lärarledd teoriutbildning del 1 - 4.