Fem krav för B-körkort

För att du ska få ta körkort ställs det vissa krav på dig. Det görs för att vi alla ska veta att de som vistas på vägarna är säkerhetsmedvetna och trafikutbildade personer. Kraven skiljer sig mellan något de olika behörigheterna.

Följande fem krav måste du uppfylla för att kunna ta B-körkort:

  1. Du ska vara minst 16 år för att börja övningsköra och 18 år för att göra förarprovet.

  2. Du ska vara bosatt i Sverige eller ha studerat här i minst 6 månader.

  3. Du ska ha körkortstillstånd.

  4. Du ska ha genomfört riskutbildning på en halkbana. Vi anlitar Gillingebanan som håller med egna övningsfordon.

  5. Du ska ha klarat förarprovet (kunskaps- och körprov) som du bokar på ett av Vägverkets Förarprovskontor efter genomfört utbildning.


Gå till vår Facebook sida här!

Nästa Riskkurs Ett

Alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden.

» riskkurs.se

Nästa Handledarutbildning

Introduktionsutbildning för handledare och elever.

» handledarutbildning.se

Nästa Teorikurs

Lärarledd teoriutbildning del 1 - 4.